Garść wiedzy o polskiej policji

I. BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy należy skorzystać z bezpłatnego połączenia telefonicznego pod NUMER ALARMOWY 997

Ponadto na terenie Polski obowiązują TELEFONY ALARMOWE:

Pogotowie Ratunkowe tel. 999
Straż Pożarna tel. 998
Straż Miejska tel. 986

Połączenia z tymi numerami są bezpłatne zarówno z telefonów prywatnych, jak i miejskich budek telefonicznych. Po wybraniu numeru alarmowego czekaj do skutecznego połączenia. Powtarzanie wybieranego numeru wydłuża czas oczekiwania na połączenie.

 

ALARMOWE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE powinno być krótkie, rzeczowe i zwięzłe.

Musi zawierać informacje o:

  • miejscu zdarzenia (np. punktu charakterystycznego, w przypadku niemożliwości odczytania nazwy ulicy),
  • rodzaju zdarzenia (np. napad, pobicie, kradzież, kolizja lub wypadek w ruchu drogowym),
  • osobie zgłaszającej (imię, nazwisko oraz numer telefonu do ewentualnego kontaktu).

Słownik wyrażeń:
- kradzież,
- zabójstwo,
- zgwałcenie,
- bójka / pobicie,
- kolizja / wypadek drogowy,
- włamanie,
- kradzież pojazdu,
- oszustwo,

II. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny.

W pojeździe poruszającym się po ulicach miasta muszą być włączone światła mijania, bez względu na porę dnia czy roku.
Kierowca oraz pasażerowie (również na tylnim siedzeniu) muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.

Z telefonu komórkowego w czasie jazdy można korzystać jedynie w systemie głośnomówiącym. Korzystanie przez kierowcę z telefonu komórkowego trzymanego w ręku podczas jazdy jest zabronione.
Do obowiązkowego wyposażenia samochodu poruszającego się na terenie całego kraju należą: gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy. Brak tych przedmiotów jest karany mandatem.
Dzieci do lat 12 muszą podróżować w specjalnie do tego przeznaczonych fotelikach, z wyłączeniem dzieci, których wzrost przekracza 150 cm.

W Polsce kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka podobnie działającego jest zabroniona. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekroczyć 0,2 promila. Policyjne urządzenia pokazują wynik mg/l w wydychanym powietrzu, a to oznacza, że dopuszczalna zawartość alkoholu pokazywana przez urządzenie nie może przekroczyć 0,1 mg/l ~ 0,2 promila.

Zagraniczne lub międzynarodowe prawo jazdy jest ważne na terytorium Polski przez sześć miesięcy od daty przekroczenia granicy. Po upływie tego czasu należy przystąpić do egzaminu państwowego (zakłada się znajomość języka polskiego).

DOPUSZCZALNE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW W RUCHU:

1-25988_g
III. PARKOWANIE POJAZDÓW I POSTOJE

W Lublinie samochody parkowane są w miejscach do tego przeznaczonych: na osiedlowych lub miejskich parkingach strzeżonych i niestrzeżonych.

Ponadto w Lublinie obowiązuje strefa płatnego parkowania niestrzeżonego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00. Opłaty można dokonać w parkomatach. Kwit parkingowy należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu.

WAŻNE – Pracownicy parkingowi nie są upoważnieni do pobierania opłat!

Postój samochodu jest możliwy w miejscach do tego wyznaczonych, zgodnie z informacją umieszczoną na znakach drogowych.
Zabrania się korzystania z miejsc postojowych przeznaczonych dla inwalidów lub oznaczonych „kopertą” oraz przy bramach wjazdowych do posesji i garaży.

IV. UMUNDUROWANIE POLICJANTA I WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ

Funkcjonariusz pełniący służbę jest ubrany w mundur.

policja1-25984_g

Policyjne samochody służbowe są srebrno-niebieskie lub granatowe i oznaczone napisem POLICJA.

Każdy policjant posiada legitymację.

1-25985_g 1-25986_g

V. UPRAWNIENIA POLICJANTA

Policjanci mają prawo na przykład do:

• legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
• zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia,
• dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

VI. POLICJA RADZI

Chroń swoje mienie:
• nie noś portfela z pieniędzmi i dokumentami w zewnętrznych kieszeniach ubrania, bo możesz stać się ofiarą złodzieja kieszonkowego,
• telefon komórkowy zabezpiecz przed możliwością wyrwania ci go z ręki, nie zostawiaj bagażu osobistego bez opieki,
• w aucie nie zostawiaj dokumentów, laptopa, nawigacji, telefonu komórkowego,
• pamiętaj o zamknięciu swojego samochodu.

WAŻNE – w przypadku utraty rzeczy w wyniku zwykłej kradzieży lub kradzieży z włamaniem powiadom Policję!

Dbaj o swoje bezpieczeństwo:
• nie zawieraj przygodnych znajomości,
• korzystaj z licencjonowanych pojazdów oznaczonych napisem TAXI,
• wieczorem i w nocy unikaj miejsc nieoświetlonych, bocznych ulic, parków i skwerów,
• pieniądze wymieniaj w bankach lub kantorach wymiany walut.

WAŻNE – gdybyś stał się ofiarą napadu lub pobicia  skorzystaj z numeru alarmowego 999 lub zgłoś się osobiście w najbliższym komisariacicie.

Zawiadomienie (powinno być w formie pisemnej) o popełnionym przestępstwie przyjmuje policjant lub prokurator.

VII. PAMIĘTAJ

• W Lublinie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych (parki, place, skwery, ulice). Nie dotyczy to ogródków letnich usytuowanych przy barach, kawiarniach i restauracjach.
• Zabronione jest przywożenie i wywożenie narkotyków i substancji psychotropowych.
• Niedozwolone jest posiadanie broni palnej bez wymaganego prawem zezwolenia.
• Zakazane jest rozpowszechnianie i oglądania pornografii dziecięcej.

 

Na podstawie Informatora opracowanego z myślą o bezpieczeństwie zagranicznego gościa przebywającego w mieście stołecznym Warszawa.
http://www.policja.waw.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=208&id=19532&sid=2bae47cb460bdb89a25306f1d202dd83